References

Summary of major professional engagements (translation and/or interpreting):

 • Council of the Government for Drug Policy Coordination, National Focal Point for Drugs and Drug Addiction and Centre for Addictology, Charles University (2001-present)
 • Project of the Ministry of Labour and Social Affairs focusing on the reform of social services – Olomouc module (2002-2003)
 • Probation and Mediation Service of the Czech Republic – as part of the TRANSITION FACILITY Czech-British twinning project (2005-2006)
 • Implementation of the CI EQUAL project “ENTRE – Transition Towards Entrepreneurship” (2005-2007) and the public contract “Employment Service Staff Training” (2007)
 • Regional Operational Programme of the Central Moravia Cohesion Region (2007)
 • Regular services for courts, public prosecutor’s offices and the police, including the translation of international arrest warrants and high-profile extradition requests

MAJOR TRANSLATION PROJECTS (PUBLICATIONS):
Into Czech:

 • Krátký úvod do literární teorie [Literary Theory; A Very Short Introduction], J. Culler. Brno, Host 2002. ISBN 80-7294-070-8
 • Mezinárodně platné pokyny k evaluaci služeb a systémů zaměřených na léčbu poruch způsobených užíváním psychoaktivních látek [International Guidelines for the Evaluation of Treatment Services and Systems for Psychoactive Substance Use Disorders], WHO, UNDCP, EMCDDA, 2003. Published on www.drogy-info.cz
 • Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule: snowball sampling. [Handbook on Snowball Sampling], Council of Europe, Pompidou Group. Praha, Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-08-0
 • Studie k teorii fikce [Problems in the Theory of Fiction], J. Culler. Brno, AV ČR 2005. ISBN 80-85778-46-7
 • Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací [Drug Use Prevention among Young People], Y. McGrath et al., Praha, 2007. ISBN 978-80-87401-1
 • Přehled důkazní základny harm reduction jako přístupu k řešení problematiky užívání drog [A Review of the Evidence-Base for Harm Reduction Approaches to Drug Use], N. Hunt et al., to be published.
 • Konopí a duševní zdraví: Reakce na nové výzkumné poznatky [Cannabis and Mental Health: Responses to the Emerging Evidence], N. Hunt et al., to be published.
 • Adiktologické poradenství [Addiction Counseling], G. Miller. Praha, Galén, to be published.

Into English:

 • Documentation on the Olomouc complex of Baroque plague columns and fountains in connection with the application for the inclusion of the monuments in the UNESCO World Heritage List – for the Olomouc City Council, 1997
 • Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s [Jistoty a hledání v české fotografii 90. let], V. Birgus / M. Vojtěchovský. Praha, KANT 1996. ISBN 80-901903-6-7
 • The Photographer František Drtikol [Fotograf František Drtikol], V. Birgus. Praha, KANT 2000. ISBN 80-86217-24-8
 • Miovský M. (2004): Situation on the Drug Scene in the Czech Republic during the 1990s. Vienna: Dialog. pp. 21-29
 • Miovsky, M. & Gajdosikova, H. (2005): The Prison system in the Czech Republic: analysis of the current state of illicit drug use and prevention and treatment measures. International Journal of Drug Policy, 16, 262-266
 • Action Plan for the Implementation of the National Drug Policy Strategy for the period 2005-2006 [Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006], Praha, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2005. ISBN 80-86734-61-7
 • Novel Enzymatic Technologies to Safeguard Cultural Heritage, F. Makeš. Göteborgs Universitet, 2006. ISBN 91-7346-557-7

MAJOR INTERPRETING PROJECTS

Consecutive interpreting:

 • long-term collaboration with the National Drug Commission as part of a Czech–Austrian twinning project focusing on drug policy (2001-2002)
 • interpreting for British experts as part of a project of the Ministry of Labour and Social Affairs focusing on the reform of social services - Olomouc module (2002-2003)
 • long-term collaboration with the Czech Probation and Mediation Service as part of a Czech-British-Dutch twinning project, including interpreting during study visits to the Hague and Edinburgh (2003, 2005-2006)
 • interpreting for Mark Wallinger on the occasion of his exhibition at Prague’s National Gallery, 2006 (including press conference and interviews for the media)
 • interpreting of a hearing at the Vienna Court of Arbitration
 • long-term collaboration with CEPAC Morava and EDUKOL on the implementation of projects under the Community Initiative EQUAL (2006-present)
 • visit of the Schengen Evaluation Mission (2006)
 • interpreting for the representatives of the Ministry of Labour and Social Affairs during their study visit to London as part of the project “Employment Service Staff Training” (2007)
 • interpreting for bodies involved in criminal and civil proceedings (2000-present)

Simultaneous interpreting:

 • EGERIS conference – integrated rescue systems (Prague; 2003)
 • meeting of the ministers of culture of the Visegrad Four (Olomouc; 2003)
 • ROMA IN CZECH MUNICIPALITIES – a series of conferences (Olomouc, Ostrava; 2005)
 • AIR AMBULANCE conference (Hradec Králové; 2005)
 • RESCUE – a series of conferences on rescue systems and emergency medicine (Olomouc, Jeseník; 2004, 2005, 2006)
 • ENTRE – TRANSITION TOWARDS ENTREPRENEURSHIP conference – CI EQUAL (Olomouc; 2006)
 • COHESION FUND MONITORING COMMITTEE meeting (Jihlava; 2006)
 • BISE Forum (Hradec Králové; 2006)
 • DEVELOPMENT OF COMPETENCES WITHIN THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK AND PARTNERSHIP APPROACH conference – ESF, EQUAL (Ostrava; 2007)
 • RECLAMATION OF RIVERS IN URBAN AREAS conference (Olomouc; 2007)
 • ENTREPRENEURIAL INCUBATORS conference - EQUAL (Olomouc; 2007)
 • GEMM Offsite Meeting (Malenovice, 2008)
 • ENTREPRENEURIAL COMPETENCES conference - EQUAL (Prague; 2008)
 • IMPLEMENTATION OF CAF MODEL IN PUBLIC ADMINISTRATION conference (Olomouc; 2008)